Always Cargo AS

Gründer: Birgith Rosseland

Utvikling av en tjeneste som på en effektiv og mer økonomisk måte skal koordinere transporttjenester, med økt fortjeneste og betydelig miljøgevinst.