Agdir AS

Om Agdir

Agdir er en ny IOT løsning for bønder. Gjennom systemet deres blir bonden varslet og kan ta kontroll over viktige besluttninger før det er for sent. Agdir gir kunden oversikt over drift og veileder med besluttningstøtte som gir økt effektivitet og frigjør tid til andre oppgaver. Systemet sikrer at bedriften blir mer målbar, og synligjøre vekstmuligheter og besparelser. Historikk, beslutninger og målte verdier blir tilgjengelige fra år til år, som letter planlegging og sikrer at oppgaver utføres i tide. I tillegg blir systemet smartere og smarte, jo mer data den får samlet. Systemet benytter eksisterende enheter for å vise alle data, via brukbarvennlige app.