Oppføringer av Innoventus Sør

Nysted nytt styremedlem i Innoventus Sør

Avtroppende konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted, er påtroppende styremedlem i Innoventus Sør. Nysted (67) kommer fra en av den største og mest tradisjonstunge virksomhetene på Sørlandet, til en inkubatorbedrift som jobber med de minste og nyeste selskapene i landsdelen. – Selv om Agder Energi er et stort konsern, har vi jobbet mye med innovasjon […]

Et boom av nye inkubatorbedrifter!

Innoventus Sør opplever et rekordår i 2019. Flere oppstartsbedrifter har signert inkubatoravtale og er godt i gang med å skape resultater i form av investeringer og kundeinntekter. Bedriftene har til felles at de utvikler innovative nye løsninger som det er behov for og betalingsvillighet for i markedet. Her er noen av bedriftene som har gått […]

Det finnes bedrifter som går glipp av millioner

Kjenner du støtteordningene for gründere, oppstartsbedrifter og innovasjonsprosjekter? Det kan være millioner å hente. – Mange er ikke klar over hvilke støtteordninger som finnes. Noen bedrifter går glipp av millioner av kroner fordi de ikke kjenner mulighetene, sier Runar Brøvig. Han er forretningsutvikler i Innoventus Sør, et regionalt, offentlig og privat eiet innovasjonsselskap, som bidrar […]

,

Aersea får hjelp til å vokse

Droneselskapet Aersea får hjelp av Innoventus Sør til å kunne kapre nye kunder. – Vi er glade for å ha blitt med som inkubatorbedrift i Innoventus Sør, sier Jan Robert Fiksdal, operasjonsleder for Aersea AS. Innoventus Sør bistår med blant annet forretningsutvikling, juridisk bistand og generell rådgivning til Aersea, som ble stiftet i juni 2017. […]

,

Fant inspirasjon i Austin

– Enormt lærerikt og inspirerende. Vi har med oss ideer som kan bidra til økt innovasjon og konkurransekraft på Sørlandet, sier forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør. Hun er nylig hjemkommet fra South-by-Southwest (SXSW), en teknologi- og musikkfestival som hvert år trekker hundretusener av tilreisende fra hele verden til Austin, Texas. SXSW er nesten blitt […]

Vurderte over 200 nye ideer i 2018

Omstillingstakten i næringslivet på Sørlandet er god. Det bekreftes av pågangen til innovasjonsselskapet Innoventus Sør. – Vi har vurdert over 200 ideer i løpet av året, nesten like mange som i toppåret 2016, da landsdelen stod midt i nedturen i olje- og gassindustrien. Mange av ideene kommer fra tunge fagpersoner og har god substans. Det […]

Trender som påvirker utviklingen av Agder

Hvordan ser Agder ut i 2030? Det var tema for et møte i Kristiansand onsdag 13.mars. Fylkesrådmann Tine Sundtoft møtte lederne for Sørlandets to største næringsklynger, Anne-Grete Ellingsen fra GCE NODE og Helene Fladmark fra Eyde-klyngen til en samtale om fremtiden. Klyngene representerer de to viktigste industriene på Agder. Bakgrunnen for møtet var et høringsutkast […]

, ,

Samferdselsminister Jon Georg Dale: Foamrox er et selskap flere og flere begynner å merke seg

Arendalsfirmaet Foamrox har lansert konstruksjonsmaterialer for tunneler som skal utfordre betong i framtiden. Statsråd Jon Georg Dale mener samferdselssektoren tvinges til å se på nye løsninger i løpet av kort tid. – I løpet av veldig få år må vi halvere utslippene fra transportsektoren. Det gjør at vi hele tiden søker mer klimaeffektive løsninger i […]