Oppføringer av Innoventus Sør

, ,

Gründer Academy

Innoventus Sør sammen med The Factory, Validé og VIS har inngått et samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank om et nytt akseleratorprogram; GründerAcademy. For første gang går miljøene sammen om å skape et solid gründerløft!   Har du en ambisiøs og innovativ ide som du ønsker å utvikle?  Da har du bare en ting å gjøre; […]

,

Bærekraft tuftet på profitt

Innoventus Sør, Klimapartnere Agder, Næringsforeningen og Greenstat lanserer nytt bærekraftprogram på nyåret. Nå søker vi bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft, og som ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Koronakrisen har ført med seg økt oppmerksomhet omkring viktigheten av en rask grønn omstilling i næringslivet. Stadig flere virksomheter stiller krav om en […]

ANNERLEDESÅRET

  Vi trenger ikke å bruke mange ord for å beskrive annerledesåret vi er i ferd med å legge bak oss. En betydelig omstilling, der digital transformasjon har vært helt avgjørende, gir et godt bilde av 2020. Når vi legger til høyt arbeidstempo og proaktivitet har vi en oppsummering som forteller det meste. Vi er […]

Blir med i Klimapartnere

Innoventus Sør slutter seg til Klimapartnere, et nettverk som skal gjøre næringslivet grønnere. – Vi er stolt over at en viktig og fremoverlent aktør som Innoventus Sør blir med på laget. Det er flott at Innoventus Sør bruker sin rolle som regionutvikler til å gå foran og styrke fokuset på bærekraft og klima. Det vil […]

Hvordan katapult-ordningen kan styrke din bedrifts konkurranseevne

At store bedrifter har egne testsentre og en enorm kompetansebase, kan små og mellomstore bedrifter nå også dra nytte av. Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr bedrifter både fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. – Dagens løsninger og produksjonsmetoder utfordres av sterk global konkurranse, raske teknologiskift og det grønne skiftet. Evnen til […]

Julehilsen

Kjære venner 2020 er snart historie, og vi kan alle sammen se tilbake på et år som har vært alt annet enn normalt. Nå nærmer vi oss en høytid, og det gir oss muligheten til et tilbakeblikk. Innoventus Sør har et kundeløfte som handler om å utfordre og støtte. Det er ikke til å legge skjul […]

Med folket i ryggen

Å finne 100 investorer med 10 000 kroner hver, kan være enklere enn å finne 1 investor med 1 million. – Crowdfunding, eller folkefinansiering, er blitt en ny kilde til risikokapital for selskaper i tidligfase. At mange små investorer går sammen om å investere i nyetablerte selskaper, kan på sikt bidra til at flere gründere […]

Hvilken kundeplan har du for din bedrift?

Uansett sted, bransje eller tid er kunden viktig for alle virksomheter. I 2006 besøkte jeg et stort konsern i Oslo, og det er spesielt én ting som har satt seg på minnet. I lobbyen hang det en stor gullramme, og budskapet i rammen var ganske enkelt: KUNDE. Det var umulig å ikke legge merke til […]

,

Viktig kunnskap for deg som er gründer

Denne høsten har Advokatfirma Tofte DA igjen gjennomført Jus-skolen for gründere, og tilbakemeldingene vitner om stort engasjement og nyttig læring. Fokusområdene som har blitt behandlet er kontrakt og avtalerett, arbeidsrett, selskapsrett og aksjonæravtale. En gründer må tilegne seg kunnskap innen mange fagdisipliner, og jus er kanskje et av de viktigste fagområdene man bør kunne litt […]

Sharma bidro til NOU om næringslivet i distriktene

Onsdag la Distriktsnæringsutvalget fram sin rapport. Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, har vært sentral i arbeidet. – Som leder av et innovasjonsselskap har jeg bred erfaringsbakgrunn og innsikt i en rekke bransjer. Jeg ser hvordan samfunnet beveger seg i takt, og hvordan det offentlige, private og akademia spiller sammen. Dette har jeg hatt […]