sandbaas
Surface Dynamics

Om Surface Dynamics
Surface Dynamics har utviklet en fjernstyrt robot som utfører kontroll og rehabilitering av turbinrør. Roboten styres med håndkontroll fra operatørstasjonen plassert i HMS-guntig område utenfor rørene. Dette krever færre mannskap og utgjør en helseforsvarlig prosess. Systemet entres i moduler gjennom manneluke og monteres på innsiden av røret før bruk. For fremdriftsbevegelse av roboten benyttes vinsj og prosessen i røret styres hele veien av sanntids video.

Hvorfor Surface Dynamics?

Kontroll og rehabilitering av turbinrør fører til nedetid for anlegget. I tillegg vil mannskapet belastes for kritisk høyt støynivå fra sandblåserdyser og bli utsatt for helseskadelig blyholdig støv når kontroll og rehabilitering utføres manuelt.

www.surfacedynamics.no