skumglass
smelteforsøk
Scanwatt

Om Scanwatt

Dr.-Ing. Knut Henriksen har utviklet en metode som forbrenner organiske giftstoffer og binder de andre elementene, som gjøres om til massivt glass. Produktene har tilsvarende egenskaper som stein og kan blant annet benyttes til veibygging. Dette skaper bærekraftige løsninger som ikke krever nye lagringssteder for avfallet vårt.

Hvorfor Scanwatt?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Søppelbrenning i Norge gir årlig 50 000 tonn flyveaske, eller filterstøv som inneholder giftige organiske forbindelser som dioksin og furan. Dette kan i dag kun deponeres i spesielle anlegg, i Norge skjer dette på Langøya i Holmestrand. Det beregnes å være fullt i 2022 da det i tillegg importeres 250 000 tonn flyveaske årlig fra hele Skandinavia til Norge.

www.scanwatt.no

 

Relaterte artikler:

Scanwatt- Fra miljøfarlig aske til miljøvennlig stein- NRK

Miljødirektoratet om Scanwatt, side 19:

Regjeringen innspill til utredning om nytt deponi.

Miljødirektoratet anbefaling om deponi av farlig avfall.

Debatt nytt avfallsdeponi

Forskningsrådet Nyheter BIA om Scanwatt.