FOR INVESTOR

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Innoventus Sør forvalter også investeringsselskapet Coventure, som tilfører innovative forretningsideer kapital i tidlig fase.

Som Sørlandets inkubator (på vegne av Siva) jobber vi aktivt med startups i flere faser, fra markedsavklaring til kommersialisering og vekst. Les mer om de ulike startupbedriftene her Startups.