ANNERLEDESÅRET

  Vi trenger ikke å bruke mange ord for å beskrive annerledesåret vi er i ferd med å legge bak oss. En betydelig omstilling, der digital transformasjon har vært helt avgjørende, gir et godt bilde av 2020. Når vi legger til høyt…

Blir med i Klimapartnere

Innoventus Sør slutter seg til Klimapartnere, et nettverk som skal gjøre næringslivet grønnere. - Vi er stolt over at en viktig og fremoverlent aktør som Innoventus Sør blir med på laget. Det er flott at Innoventus Sør bruker sin…

Hvordan katapult-ordningen kan styrke din bedrifts konkurranseevne

At store bedrifter har egne testsentre og en enorm kompetansebase, kan små og mellomstore bedrifter nå også dra nytte av. Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr bedrifter både fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. -…

Julehilsen

Kjære venner 2020 er snart historie, og vi kan alle sammen se tilbake på et år som har vært alt annet enn normalt. Nå nærmer vi oss en høytid, og det gir oss muligheten til et tilbakeblikk. Innoventus Sør har et kundeløfte som…

Med folket i ryggen

Å finne 100 investorer med 10 000 kroner hver, kan være enklere enn å finne 1 investor med 1 million. - Crowdfunding, eller folkefinansiering, er blitt en ny kilde til risikokapital for selskaper i tidligfase. At mange små investorer…