business
, , , ,

Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes

Parallelt med å utvikle gründermiljøet, har Innoventus Sør fokus på å utvikle investormiljøet på Sørlandet. Et av Innoventus Sørs fokusområder i 2017 er tidligfasekapital. I morgen avholder Innoventus Sør og Coventure en workshop…
kvinnelige grundere
, ,

Skaper dynamikk mellom mangfold av kvinnelige gründere

7. mars skaper vi dynamikk mellom engasjerte ungdomsbedrifter og erfarende kvinnelige gründere i ulike faser. Samlingen er arrangert av Innoventus Sør i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, EVA-senteret og Kristiansand Kommune. Det er…
plakat
, ,

Onsagers ny IPR-partner for Innoventus Sør

Onsagers er valgt som Innoventus Sørs samarbeidspartner for patent- og IPR-tjenester. I 2016 ble det sendt inn 13 patentsøknader fra Innoventus Sørs inkubatorbedrifter. "Samarbeidsavtalen med Onsagers styrker vårt tilbud til inkubatorbedriftene.…
ideesky

Vil du være med å styrke kompetansenettverket til Innoventus Sør?

Sørlandets næringsliv er i sterk omstilling. Innoventus Sør bidrar til denne omstillingen ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vår rolle er å kommersialisere forretningsideer med stort vekstpotensial.…