vekst
, , ,

Raskere tempo med større effekt gjennom norske innovasjonsselskaper

Innoventus Sør jobber hele tiden med å fremme de næringspolitiske målene som medlemmene av FIN ble enige om på årsmøte i 2013. Det siste året har Adm. Dir. Kamilla Sharma spesielt synliggjort problemstillingene relatert til tidligfasekapital,…
lyspære
, , , ,

Etterlyser gründere i vekst som vil skape Powercouples på Sørlandet

Innovativt vekstprosjekt har som mål å videreutvikle industrien og på sikt skape flere arbeidsplasser på Sørlandet. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og tar utgangspunkt i vekstbedrifter i scaleup-fasen. I samarbeid med etablerte…
forsker robotarm
,

Utlysning fra Forskningsfondet

Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) utlyser samlet 10 millioner kroner til nye bedriftsprosjekter for en perionde på 1-3 år. I den kommende fireårsperioden vil fondsstyret spesielt prioritere prosjekter som bidrar til omstilling…